SivukarttaIntranetExtranetYhteystiedot
Intranet pääkuva

Kunnan palvelutOikopolutMatkailusivusto (VisitVaasa)
Maakuntauudistus


Yleisesittelydiat sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (31.8.2016)

Pohjanmaan liiton maakuntauudistussivut verkkosivusto.
Ely-keskus mukana maakuntauudistuksessa


rakennamme_uutta_pohjanmaata

Liikennevirasto

10.10.2016

Lokakuussa käynnistyvät loppuvuoden aikana tehtävät työt, joilla parannetaan liikenneturvallisuutta ja mahdollistetaan kunnossapitotyöt talvikuukausina. Työt ovat osa keväällä aloitettua töiden hallittua alasajoa, jonka tarkoituksena on, että keskeneräiset rakenteet eivät vaurioidu eikä teiden lopputuloksen laatu kärsi hankkeen keskeytyksestä. Nyt toteutettavat työt valtatie 3:n varrella estävät tien ja siltojen epätasaisen painumisen, ja painopengerten poiston ansiosta väylien kunnossapito voidaan hoitaa ja liikkuminen on turvallista myös talvella. Kuva facebook-päivityksessä selvittää töiden sijainnit, linkki facebook-sivulle alempana tällä palstalla.

Laihian tiehanke vt 3 ja vt 18

18.4.2016

Liikennevirasto hakee muutosta Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen, jonka perusteella vt 3 ja vt 18 Laihian kohdan tiesuunnitelman toimeenpano kiellettiin ja asia palautettiin Liikennevirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Lue lisää liikenneviraston tiedotteesta, linkki alhaalla.

15.4.2016

Työt hankkeella keskeytyvät toistaiseksi

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaan työt vt 3 ja vt 18 parantaminen, Laihian kohta -hankkeella keskeytyvät toistaiseksi.

Rakennustöiden alasajo tullaan tekemään turvallisesti ja hallitusti niin, että liikennejärjestelyistä ja keskeneräisistä rakenteista ei aiheudu vaaraa valtatiellä tai katuverkolla liikkujille eikä keskeneräisille rakenteille.

Tietyt työvaiheet joudutaan viemään loppuun seuraavien kahden viikon kuluessa. Työvaiheita ovat mm. kaivantojen täytöt ja suojaukset, aloitettujen painopengerten sekä stabilointi- ja paalutuskenttien loppuunsaattaminen sekä liikenteenohjauksen täydentäminen.Hankkeen vaiheita voi seurata monin tavoin. Hankkeella on nettisivut ja facebook-sivut.

Vt 3 ja vt 18 Laihian kohta - Facebook sivut
Liikenneviraston tiedoteMiten kuparilanka keksittiin? -Kaksi Laihialaista löysi samaan aikaan kuparipennin.